Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sellai Oy (2930187-8)

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Teemu Tervo, info@sellai.fi

Wonderland Konepajankuja 1, 00510 HELSINKI

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri, sidosryhmärekisteri, verkkopalvelun käyttäjärekisteri, jäsenrekisteri, työntekijärekisteri tms. 

4. Tietojen kerääminen ja käsittely

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen), sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena ja/tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys, yhteystietojen antaminen). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, myynti ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema/titteli, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Sivuston analytiikkaa hyödynnämme sen selvittämiseen, kuinka sivustojamme käytetään. Tähän käyttämiämme palveluita ovat: Google Analytics, Hotjar, React & Share ja Leadoo.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. 

8. Evästeiden (Cookies) käyttö

Eväste on käyttäjän selaimeen tallentuva tekstitiedosto, jossa olevan yksilöllisen tunnisteen keräämme tietoa sivustollamme vierailleista selaimista. Emme tunnista käyttäjää pelkkien evästeiden perusteella. Käyttämämme palvelut ovat pääasiassa selaimeen tallentuvia pysyviä evästeitä, joiden voimassaolo vaihtelee päivästä muutamaan kuukauteen. Tietyt sivuston toiminnallisuudet vaativat myös istuntokohtaisia evästeitä. Huomaathan, että voit estää seurannan selaimesi asetuksista. Osa sivustomme toiminnallisuuksista ei tuolloin välttämättä toimi kunnolla. Jos et ole estänyt seurantaa, katsomme, että käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön.

9. Mainonnan kohdentaminen

Ohjaamme mainontaa muissa digitaalisissa medioissa, esimerkiksi hakukoneissa, sen perusteella, mitä käyttäjä tekee sivuillamme. Saatamme esimerkiksi kohdentaa sivustollamme käyneille käyttäjille mainontaa muilla kuin omilla verkkosivuillamme. Tähän käyttämiämme palveluita ovat: Facebook, Linkedin, Google Analytics, Google Tag Manager, Mailchimp, Hotjar ja Leadfeeder.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tietoja pidetään järjestelmässämme maksimissaan 7 vuotta, jonka jälkeen tiedot poistetaan.

11. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Kysyttävää? Ole yhteydessä meihin meilitse: info@sellai.fi