Biocode – Näkemyksiä myyntityöhön

Projektin yhteenveto

Asiakas: Biocode

Kesto: 3 kk

Kategoriat:

Data-analytiikka, IOT, IT-ratkaisut, Tekoäly

Konsultti:

Kalle Ryymin

Vastuullisuusalan yritys Biocode

Biocode on vuonna 2017 perustettu teknologiayritys, joka rakentaa verkkopalveluita elintarvikealan ilmastovaikutusten arviointiin. 

”Verkkopalvelut koostuvat kolmesta osiosta. Ensinnäkin teemme tuotteiden hiilijalanjälkilaskentaa.  Sitten voimme tehdä hiilijanlanjälkilaskentatyökaluilla tilakohtaista laskentaa, jolla saadaan  tarkempia ja tuotantopanoksiin pohjautuvia laskelmia. Kolmantena on julkaisualusta, jossa yritykset pystyvät esittelemään omia ilmastotavoitteitaan ja ilmastotoimenpiteitään sekä raportoimaan omien  tuotteidensa hiilijalanjälkiä”, Biocoden toimitusjohtaja Ernesto Hartikainen kertoo.

Yhteistyö Sellain kanssa

Biocodella ja Sellailla oli syksyllä 2021 kolmen kuukauden pilottihanke, jossa Biocoden  myyntityötä kehitettiin Sellain konsultoimana. Biocodella oli meneillään tuotekehitystä ja heillä oli  pitkä lista potentiaalisia asiakkaita, mutta ei riittävästi aikaa niiden kontaktoimiseen. ”Biocode tarvitsi sellaista myyntivoimaa meistä, että saadaan kontaktoitua oikeita päättäjiä ja vietyä sitä viestiä eteenpäin”, Sellain konsultti Kalle Ryymin toteaa. 

”Halusimme kuulla ja kokeilla, mitä tarjottavaa Sellailla olisi myyntiprosessien kehittämiseen ja  myyntityön tekemiseen tämäntyyppiselle palvelulle”, Ernesto Hartikainen sanoo. Yhteistyö käynnistyi niin, että tehtiin ensin kaksi workshoppia, joissa käytiin läpi Biocoden omia  ajatuksia potentiaalisista asiakkaista ja mietittiin, miten olisi järkevintä edetä. Asiakkaita ryhdyttiin  kontaktoimaan jo seuraavalla viikolla.

Asiakkaiden tunnistaminen ja arvokkaita vinkkejä myyntityöhön

Myyntiprojekteissa on aina omia haasteitaan. Yhteistyöprojektin aikana elintarviketoimijat havaittiin hyvin jakaantuneeksi kohderyhmäksi. 

”On toimijoita, jotka ovat hyvin vahvasti sitoutuneita vastuullisuuteen ja jotkut ovat taas niin silmät  ja luukut kiinni. Sille asiakaskunnalle, joka ei ole valmis ostamaan, ei voida kauheasti tehdä  mitään”, Kalle Ryymin selventää. Projektin aikana käytettiin paljon voimavaroja sellaisten yritysten kontaktointiin, joista todettiin, ettei niistä järkevän ajan kuluessa tule Biocoden asiakkaita.

”Varsinkin projektin loppua kohden tajusimme, että meidän on nyt vain tunnistettava potentiaaliset,  että saadaan käytettyä aika hyödyllisesti”, Ryymin summaa. 

”Sellain tyypit, Kalle ja Ville, ovat hyviä tyyppejä ja myyntityön ammattilaisia. Heiltä opittiin hyviä vinkkejä myyntityöhön ja kerrytettiin kokemusta asiakaskentästä. Lisäksi saatiin lisäkäsiä myyntityön tekemiseen”, Ernesto Hartikainen kiittää.

Hedelmällinen yhteistyö on tärkeää

Jokainen projekti vaatii onnistuakseen molemminpuolista yhteistyötä. Kalle Ryymin pitää  yhteistyötä Biocoden kanssa erittäin hyvänä. Heidän kanssaan oli ilo työskennellä ja Sellai sai heiltä paljon positiivista palautetta projektin päätyttyä. 

”Jos joku miettii, lähtisikö tekemään Sellain kanssa yhteistyötä, pitää olla valmis itsekin  panostamaan siihen. Biocode teki niin ja siitä heille kaikki pisteet.”

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Käytämme sivuston toiminnan kannalta välttämättömien evästeiden lisäksi evästeitä sivuston kävijämäärän analysoimiseen ja markkinoinnin räätälöimiseen. Tietosuojaseloste